Nicol Herdová – Portfólio

Digitálna kresba, výtvarná, tarotové karty – 2022
Digitálna kresba, výtvarná, tarotové karty – 2022
Digitálna kresba, výtvarná, tarotové karty – 2022
Digitálna kresba, doma – 2022
Digitálna kresba, doma – 2022
Digitálna kresba, doma, doma – 2022
Digitálna kresba, doma – 2022
Digitálna kresba, doma – 2022
Digitálna kresba, maturitná práca – 2023
Digitálna kresba, maturitná práca – 2023
Digitálna kresba, maturitná práca – 2023
Digitálna kresba, doma – 2022
Digitálna kresba, doma – 2022
Krajina-Nekrajina, photoshop – 2020
Kresba, doma – 2021
Kresba, doma – 2021
Kresba, doma – 2021
Kresba, výtvarná – 2021